15 marca 2017

Firma Damir Sp. z o.o. ogłasza konkurs na zakup wszystkich niezbędnych prac budowlanych, prowadzących do wybudowania hali produkcyjnej oraz instalacji chłodząco-ogrzewającej na potrzeby hali.

Oferty należy składać do godz. 12:00 dnia 7 kwietnia 2017
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po 10 kwietnia 2017