31 marca 2017

Firma Damir sp. z o.o. ogłasza konkurs na zakup oprogramowania Łącznika oprogramowania produkcji z oprogramowaniem maszyn na produkcji oraz Licencje na oprogramowanie na moduły produkcyjne.

Oferty należy składać do godz. 12:00 dnia 20 kwietnia 2017
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po 21 kwietnia 2017