31 marca 2017

Firma Damir sp. z o.o. ogłasza konkurs na zakup infrastruktury IT do pomieszczeń biurowych firmy, urządzenia typu NAS oraz informatyzację produkcji – przygotowanie infrastruktury informatycznej dla produkcji.

Oferty należy składać do godz. 12:00 dnia 20 kwietnia 2017
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po 21 kwietnia 2017