20 kwietnia 2017

Firma Damir sp. z o.o. ogłasza konkurs na zakup kompletnej lini technologicznej do wytopu miedzi.

Oferty należy składać do godz. 12:00 dnia 10 maja 2017
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po 12 maja 2017