15 marca 2017

Firma Damir Sp. z o.o. ogłasza konkurs na zakup technologii przetwarzania granulatu miedzi na walcówkę miedzianą i skrętkę.

Oferty należy składać do godz. 12:00 dnia 10 kwietnia 2017
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po 11 kwietnia 2017