Thursday December 28th, 2017

Firma Damir realizuje następujące projekty:

Wdrożenie innowacyjnej platformy internetowej do obsługi współpracy wnioskodawcy i klientów nowego zakładu produkcyjnego

Zastosowanie innowacyjnej technologii surowcowej w produkcji przewodów elektrycznych (skrętka)