10/08/20

„Damir” sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku informuje, iż wyrób przewód Damir YDYpżo 3×1,5 mm2 450/750V, 42/19 (kod EAN 5906715945887), nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego, z uwagi na przekroczoną wartość rezystancji żył, niewystarczającą średnią i minimalną grubość izolacji, co powoduje zwiększenie nagrzewania się żył podczas przepływu prądu przez przewód i może spowodować przekroczenie dopuszczalnych wartości temperatury i przyczynić się do wystąpienia zwarć w instalacjach elektrycznych, co stanowi zagrożenie wystąpienia pożaru i poparzenia użytkowników, Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.