15/03/17

Firma Damir Sp. z o.o. ogłasza konkurs na zakup wszystkich niezbędnych prac budowlanych, prowadzących do wybudowania hali produkcyjnej oraz instalacji chłodząco-ogrzewającej na potrzeby hali.

 

Oferty należy składać do dnia 7 kwietnia 2017
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po jego rozstrzygnięciu

 

 

Kody CPV: 45213251 – Roboty budowlane w zakresie zakładów przemysłowych, 42500000-1 – Urządzenia chłodnicze i wentylacyjne