31/03/17

Firma Damir sp. z o.o. ogłasza konkurs na zakup oprogramowania Łącznika oprogramowania produkcji z oprogramowaniem maszyn na produkcji oraz Licencje na oprogramowanie na moduły produkcyjne.

Oferty należy składać do dnia 20 kwietnia 2017
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po 21 kwietnia 2017

 

 

Kody CPV: 72200000-7 – Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania, 48700000-5 – Pakiety oprogramowania użytkowego