31/03/17

Firma Damir sp. z o.o. ogłasza konkurs na zakup infrastruktury IT do pomieszczeń biurowych firmy, urządzenia typu NAS oraz informatyzację produkcji – przygotowanie infrastruktury informatycznej dla produkcji.

Oferty należy składać do dnia 20 kwietnia 2017
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po 21 kwietnia 2017

 

 

Kody CPV: 72100000-6 – Usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego