03/08/21

Firma Damir ogłasza konkurs z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Oś Priorytetowa 2 Przedsiębiorstwa
Działanie 2.2 Inwestycje profilowane
Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne

 

Numer wniosku o dofinansowanie: RPPM.02.02.01-22-0204/17

 

Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnej platformy internetowej do obsługi współpracy wnioskodawcy i klientów nowego zakładu produkcyjnego.”

 

CELE PROJEKTU

Głównym celem projektu jest zapewnienie wnioskodawcy jak największej przewagi konkurencyjnej na trudnych rynkach zagranicznych i rynku ogólnokrajowym.

 

PLANOWANE EFEKTY

Efektem powstania platformy ma być chęć potencjalnych nabywców wyrobów do współpracy w jej ramach. Kontrahenci mają przy jej pomocy zamawiać wyroby o dowolnej porze dnia i nocy, mają śledzić stan swoich zamówień, a po przekształceniu do zleceń produkcyjnych ich stan. Również stan płatności kontrahent ma przeglądać na platformie. Odpowiednio zdefiniowane funkcje analityczne mają zapewnić poinformowanie przez oprogramowanie platformy drogą mailową o zbliżających się terminach płatności.
Również narzędzia analityczne dzięki indywidualnym ustawieniom mają zapewnić dostarczenie odpowiednich raportów odpowiednim kontrahentom. Reasumując, w ramach projektu wnioskodawca uzyska platformę internetową, dzięki której będzie mógł przy niewielkiej liczbie pracowników działu handlowego nowego zakładu obsłużyć w bardzo wysokim standardzie wszystkich klientów nowego zakładu produkcyjnego. Efektem ma być również przyciągnięcie klientów ceniących sobie nowoczesną, zautomatyzowaną współpracę pozwalającej korzystać z zasobów wnioskodawcy nawet poza godzinami pracy zakładu.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU — 538’740,00 PLN

 

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH — 219’000,00 PLN

 

 

Kody CPV: 48822000-6 (serwer), 48823000-3 (serwer plików NAS), 30232000-4 (UPS, switch, szafa), 72000000-5 (usługi informatyczne i oprogramowanie)