08/05/17

Firma Damir sp. z o.o. ogłasza konkurs na zakup drucikówki.

Oferty należy składać do dnia 24 maja 2017.
Wyniki konkursu dostępne będą po zakończeniu konkursu.

 

 

Kody CPV: 42611000-2 – Obrabiarki specjalnego zastosowania