10/04/17

Firma Damir sp. z o.o. ogłasza konkurs na zakup ekspertyz dotyczących:

  1. Linii odlewniczej
  2. Budowy linii do produkcji skrętki
  3. Doboru sprzętu, bezpieczeństwa danych i wirtualizacji środowiska serwerowego
  4. Instalacji, dostosowania i wdrożenia oprogramowania u wnioskodawcy

Oferty należy składać do dnia 26 kwietnia 2017
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po 28 kwietnia 2017

 

 

Kody CPV: 7222200003 – Usługi doradcze z zakresie systemów i doradztwo techniczne, 73200000-4 – Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju