08/05/17

Firma Damir sp. z o.o. ogłasza konkurs na zakup konstrukcji stalowej zdawania drutu z koszy.

Oferty należy składać do dnia 24 maja 2017
Wyniki konkursu dostępne będą po zakończeniu konkursu