20/04/17

Firma Damir sp. z o.o. ogłasza konkurs na zakup kompletnej lini technologicznej do wytopu miedzi.

Oferty należy składać do dnia 10 maja 2017
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po 12 maja 2017

 

 

Kody CPV: 42611000-2 – Obrabiarki specjalnego zastosowania