15/03/17

Firma Damir Sp. z o.o. ogłasza konkurs na zakup technologii przetwarzania granulatu miedzi na walcówkę miedzianą i skrętkę.

 

Oferty należy składać do dnia 10 kwietnia 2017
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po 11 kwietnia 2017