12/10/17

Firma Damir sp. z o.o. ogłasza konkurs na zakup wózka paletowego elektrycznego.

Oferty należy składać do dnia 30 października 2017
Wyniki konkursu dostępne będą po zakończeniu konkursu

 

 

Kody CPV: 42400000-0 – Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe oraz ich części