12/10/17

Firma Damir sp. z o.o. ogłasza konkurs na zakup stożkarki.

Oferty należy składać do dnia 27 października 2017
Wyniki konkursu dostępne będą po zakończeniu konkursu

 

 

Kody CPV: 42611000-2 – Obrabiarki specjalnego zastosowania