08/05/17

Firma Damir sp. z o.o. ogłasza konkurs na zakup urządzeń pomiarowych.

Oferty należy składać do dnia 23 maja 2017.
Wyniki konkursu dostępne będą po zakończeniu konkursu.

 

 

Kody CPV: 38410000-2 – Przyrządy pomiarowe