26/07/21

Błąd 404: podana strona nie istnieje.

Damir Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku informuje, iż wyroby: przewód Damir YDYp ż/o 3×2,5 750V 450/750V, 2/21W (kod EAN 5906715945894) oraz przewód YDY ż/o 3×1,5 450/750V, 2/21W (kod EAN 5906715939008) nie spełniają wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 02 czerwca 2016r w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego, z uwagi na przekroczona wartość rezystencji żył, niewystarczającą średnią i minimalną grubość powłoki, niewystarczającą średnią i minimalną grubość izolacji co powoduje zwiększenie nagrzewania się żył podczas przepływu prądu przez przewodów i może spowodować przekroczenie dopuszczalnych wartości temperatury i przyczynić się do wystąpienia zwarć w instalacjach elektrycznych co stanowi zagrożenie wystąpienia pożaru i poparzenia użytkowników, ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przez Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.